Gizlilik ve Kişisel Verilerin Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu Tazefikir İletişim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.  

1. Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimiz nezdinde ve www.Tazefikiragency.com internet sitemizde (“Site”)  işlenen tüm kişisel veriler, mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından müşterilerine hizmet sunumu için gerekli ticari faaliyetlerin yürütülmesi, insan kaynakları yönetiminin sağlanması, gerçek kişi ve tüzel kişilerin haklarının temini ve Şirket nezdinde yürütülen süreçlerde kullanılmak adına, Şirket faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi için Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir. Bu faaliyetlerin kapsamındaki kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, sözlü, yazılı, elektronik ortamda temin edilmektedir.

Kişisel verileriniz ve Site’de edindiğimiz veriler aşağıda belirtilen doğrultuda işlenebilecektir:

 • Site hizmetlerimizi yerine getirmek,
 • Müşteri hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma,
 • Müşterilere ajans sıfatı ile verilen hizmetlere ilişkin esasların yerine getirilmesi, 
 • Başvuruların ilgililerine ulaştırılması,
 • Ticari ilişkiyi yürütmek, tamamlamak,
 • Müşterilerimizi kampanyalardan, projelerden haberdar etme,
 • Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Araştırma yapılması,
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma,
 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Memnuniyet ölçümü,

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı 

Veriler, Şirket faaliyetleri gereği kapsamında, Kanun’a uygun olarak danışmanlarımıza, müşterilerimize, grup şirketlerimize, alt işverenlere, ilgili resmi kurumlara ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Kişisel bilgilerin üçüncü kişilere aktarılması için yeterli koruma sağlayan uygulanabilir hukuki gerekliliklere, Kişisel Verileri Koruma Kurulu görüşlerine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gerekliliklerine uyulmaktadır. Şirketimiz Gizlilik Politikası’ nda açıklanan durumlar haricinde verileri üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır. Kişisel veriler, mahkeme tarafından talep edilmesi halinde,  kolluk kuvvetleri gibi devlet kurumlarının taleplerine cevap olarak, yasal gerekçelerle veya izin verilmesi halinde üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır

4. Çocukların Kişisel Verileri

Şirket’e ait Site 18 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir. Şirket, 18 yaşın altındaki çocukların kişisel verileri isteyerek toplama iradesinde değildir. Bu nedenle Şirket olarak 18 yaşın altındaki bir çocuğun farkında olmadan kişisel verilerinin işlendiğinin fark edilmesi halinde bu veriler Şirket tarafından silinecektir. Bu yönde bir şikâyetinizin bulunması halinde lütfen işbu metinde yer alan iletişim adresleri kanalı ile olmak üzere bizimle iletişime geçiniz.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla Şirket tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle de Şirket içi ağlarla yazılı ve elektronik ortamda otomatik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Site’yi kullandığınızda, tarayıcı çerezleri gibi otomatik araçlarla belirli bilgileri edinebiliriz. Bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler, cihazınızın IP adresini, alan adını, cihazlarınızla ilişkili tanımlayıcıları, cihazı ve işletim sistemi türünü ve özelliklerini, web tarayıcısının özelliklerini, dil tercihlerini, tıklama verilerini, Site ile olan etkileşimlerinizi (Ziyaret ettiğiniz web sayfaları, tıklattığınız bağlantıları ve kullandığınız özellikleri) içerebilir, ayrıca Site’ye sizi yönlendiren veya refere edilen sayfalar, Site’ye erişim tarih ve saatleri ve Site’yi kullanımınızla ilgili diğer bilgiler de bu kapsamdadır. “Çerez”, web sitelerinin, ziyaretçinin tarayıcısını veya tarayıcıdaki bilgileri veya ayarları depolamak için bir ziyaretçinin bilgisayarına veya İnternet'e bağlı başka bir cihaza gönderdiği bir metin dosyasıdır. Bu teknoloji bize şu şekilde yardımcı olur: (1) Bilgilerinizi hatırlatmaya yardımcı olur, böylece tekrar girmeniz gerekmez; (2) Site’yi nasıl kullandığınızı ve nasıl etkileşimde bulunduğunuzu takip eder ve anlarız; (3) Site’yi tercihlerinize göre uyarlayabiliriz; (4) Site’nin kullanılabilirliğini ölçeriz; (5) iletişimimizin etkinliğini anlarız; ve (6) Site’yi yönetip ve geliştirme amacı taşırız.
Geçerli yasaların gerektirdiği ölçüde, bilgisayarınıza çerez veya benzeri teknolojiler yerleştirmeden önce onayınızı alacağız. Web tarayıcınızdaki uygun ayarları seçerek bilgisayarınıza belirli çerez türlerinin indirilmesini durdurabilirsiniz. Çoğu web tarayıcısı yeni tarayıcı çerezlerini kabul etmeyi nasıl durduracağınızı, yeni bir tarayıcı çerezi aldığınızda nasıl haberdar edileceğinizi ve mevcut çerezlerin nasıl devre dışı bırakılacağını size bildirecektir. Tarayıcınızın menüsünde "yardım"’ı tıklayarak veya www.allaboutcookies.org adresini ziyaret ederek tarayıcınız için çerezleri devre dışı bırakmayı nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Site, tarayıcılardan alınan "takip etme" sinyallerine yanıt vermek için tasarlanmamıştır. Çerezler veya diğer otomatik araçlar olmadan, Site’nin tüm özelliklerini kullanamayacağınızı lütfen unutmayın.
Üçüncü taraf web siteleri, cihazlar ve diğer online hizmetleri ile ilgili çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında kişisel bilgilerinizi toplamıyoruz. Sitede, Google Analytics gibi üçüncü taraf çevrimiçi analiz hizmetlerini kullanıyoruz. Bu analitik hizmetlerini yöneten servis sağlayıcılar, örneğin Site’nin kullanımını değerlendirmek ve teknik sorunları saptamak için verileri (e-posta adresi, IP adresleri, çerezler ve diğer aygıt tanımlayıcıları gibi) toplamak için otomatik teknolojileri kullanır. Google Analytics hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.google.com/analytics/learn/privacy.html adresini ziyaret edin.

6. Güncellemeler

İşbu metin, düzenli olarak ve bildirim yapılmaksızın güncellenebilecektir. Güncelleme halinde bu metinin en üstünde güncellenen bu bilgi yer alacaktır.

7. Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak adına aydınlatma metnimiz ekindeki yazılı başvuru sürecini tamamlayabilir veya bize kisiselveri@healthnetagency.com elektronik posta adresi üzerinden erişebilirsiniz

Bilgi ve başvuru taleplerinizi Site’de yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak Koza İş Merkezi B Blok K:5 Balmumcu – İstanbul adresine gönderebilir ve bizlere yönlendirebilirsiniz. 
Şirketimiz talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Bilgi ve başvuru talebiniz için ek-1 dosyasını indirebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin